Køges Manøvrebane er ligeledes prøvested for Køge og omegn
Parkeringspladsen foran manøvrebanen benyttes til praktiske prøver, og er forsynet med en tydelig rød/hvid nummer-afmærkning I tidsrummet mellem
kl. 8.00 og 16.00 er afmærkede P-pladser forbeholdt køreprøver
Teoriprøver afholdes i undervisningslokalet.
Køge er et populært prøvested, og der kommer køreskoler langvejs fra for at aflægge både teori- og køreprøver. Men tag ikke fejl - Køge er et særdeles svært og krævende sted at aflægge køreprøve.
Køge er et område, hvor det er muligt for den prøvesagkyndige at komme helt rundt i undervisningsplanens delmål på den tid der er afsat til køreprøven.